رویه کوبی و تعمیر مبل وودیکا

تعمیر پایه شکسته مبل

بسیار این اتفاق می افتد که به دلیل استفاده نادرست از مبل و صندلی، دسته یا پایه مبل لق شود یا بشکند. حتی گاهی تاج مبل های سلطنتی که بسیار ظریف هستند به خاطر شیطنت بچه ها یه ضربه، آسیب میبیند و شکسته شود.

در صورتی که چوب مبل شما فرسوده نباشد، امکان تعمیر شکستگی وجود دارد وپس از آن قابل استفاده خواهد بود، البته اگر از آن به عنوان چهار پایه یا راکینگ چیر استفاده نشود!

تعمیرات مبل وودیکا شکستگی دسته و پایه مبل و یا صندلی آسیب دیده شما را با کیفیت بسیار عالی تعمیر میکند به طوری که شکستگی آن آشکار نخواهد بود.