رویه کوبی و تعمیر مبل وودیکا

کلاف مبل چیست؟

کلاف مبل همان اسکلت مبل است که محتویات داخلی مبلمان مانند فوم، اسفنج و فنر بر روی آن سوار است و درنهایت با پارچه یا چرم مبل رویه کوبی میشود.

کلاف مبل راحتی و استیل به لحاظ ساختاری و جنس چوب با هم متفاوت هستند. برای مبلمان راحتی اغلب از چوب روس و برای مبلمان استیل از چوب گردو و راش استفاده میشود.

مبلی که از کیفیت بالایی برخوردار است دارای کلافی از یک نوع چوب باشد. برخی از تولید کنندگان مبلمان هنگام ساخت کلاف مبل از دو یا چند نوع چوب استفاده میکنند که در نتیجه استحکام قسمت های مختلف آن متفاوت خواهد بود.

برای انتخاب مبلی خوب و با کیفیت باید به کلاف آن توجه داشته باشید. گره، شیار و درز چوب است نشان از استحکام کم چوبدارد. گرچه به هنگام خرید مبل کلاف مبل را نمیتوان مشاهده کرد اما با نگاهی به قسمت زیرین مبل میتوان اتصالات قسمت های مختلف کلاف مبل را بررسی کرد تا استحکام لازم را داشته باشند. مبلمانی که کلاف آن دارای قسمت هایی با انحنای بیش از حد یا اتصالات نامتقارن و نامتوازن هستنند استحکام کمی دارند و پس از مدتی دچار شکستگی یا لق شدگی میشوند.