رویه کوبی و تعمیر مبل وودیکا

مطالب مرتبط با #اسکلت مبل

کلاف مبل

کلاف مبل، ساختار چوبی مبل است که وزن شما را هنگام نشستن بر روی آن را تحمل میکند و مهم ترین قسمت مبل بشمار میرود. مبلی که کلاف خوب و مستحکمی داشته باشد برای مدتی طولانی ماندگار خواهد بود.