رویه کوبی و تعمیر مبل وودیکا

مطالب مرتبط با #طراحی مبلمان چپندل

مبلمان چپندل

از بین تمام مبلمان آنتیک و کلاسیک، چپندل یکی از معروف ترین آنهاست. مبلمان چپندل تلفیقی از چند سبک برجسته طراحی میباشد که با گذشت سالیان سال از ابداع آن، همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است. طراحی چپندل تنها به مبلمان اتلاق نمیشود و بسیاری از اثاثیه چوبی از جمله میزها، ویتزین، کمد و ... را نیز در برمیگیرد.