رویه کوبی و تعمیر مبل وودیکا

مطالب مرتبط با #کلاف مبل

هزینه تعمیرات مبل

هزینه تعمیر مبل به عوامل مختلفی بستگی دارد. هزینه تعمیرات و رویه کوبی مبل بسیار کمتر از هزینه خرید مبلمان نو خواهد بود. اگر مبل شما ارزش تعمیر داشته باشد، قطعا تعمیر مبل به صرفه تر از خرید مبلمان میباشد.


کلاف مبل

کلاف مبل، ساختار چوبی مبل است که وزن شما را هنگام نشستن بر روی آن را تحمل میکند و مهم ترین قسمت مبل بشمار میرود. مبلی که کلاف خوب و مستحکمی داشته باشد برای مدتی طولانی ماندگار خواهد بود.